Ризики при продажу товарів за ціною, нижчою за собівартість